• Edicto listado de calificaciones obtenidas en el primer ejercicio. 

Formulari de cerca

Funcions

Actualment, Paco, és l'Alcalde a més d'encarregar-se políticament de les Àrees d'Esports, Agricultura, Turisme i Medi Ambient, carteres que no té delegades.