• Edicto listado de calificaciones obtenidas en el primer ejercicio. 

Formulari de cerca

Consell Agrari

Què és el Consell Agrari Municipal?

En l'any 1992 desapareixen les Cambres Agràries Locals, delegant el Consell en els Ajuntaments, les funcions i servicis d'interés General Agrari.

El Consell Agrari Municipal, és l'òrgan assessor consultiu de l'Ajuntament en matèria agrària, esta format per un representant dels grups polítics amb representació en l'Ajuntament (PP, PSOE, EU, COMPROMÍS, EMPODEREM, CIUDADANOS i VEÏNS) per un membre de les organitzacions Agràries (AVA i Unió de Llauradors i Ramaders) i per representants de les Organitzacions Locals (Motor del Rolletó i Real Sèquia de Moncada) .

Què fem?

Entre les seues funcions destaquen les següents:

  • facilitar als titulars d'explotacions agràries del Terme Municipal informes sobre dades cadastrals (núm. de polígons i parcel•les) , ordenances municipals sobre distàncies de plantació de cultius, així com atendre les possibles reclamacions dels agricultors en matèria de danys en collites i límits.
  • realitzar campanyes de desratització del Terme Municipal, en sèquies, camins i camps que s'han abandonat al cultiu.
  • en col•laboració amb la Conselleria de Presidència, Agricultura Pesca i Alimentació i Aigua, es realitza el repartiment de producte subvencionat al 100% contra la plaga de la mosca de la fruita (Ceratitis Capitata Wied) .
  • realitzar cursos per a l'obtenció del carn de manipulador de plaguicides, així com cursos de Benestar Animal en el Transport.
  • facilitar informació general sobre Altes, Baixes i Variació de dades dels treballadors agrícoles per compte d'altri i per compte propi (Autònoms).
  • gestionar sol•licituds de prestació de Jubilació nacional, de reglaments comunitaris i convenis bilaterals internacionals, sol•licituds d'Invalidesa Permanent, Viudetat, Orfandat, Auxili per defunció, etc.

 

Horari

Dilluns: 9 a 14 h  (la resta de dies seguim atenent a la ciutadanía a l'Ajuntament)

 

Lloc

Càmara Agraria

C/ Mar, 42

 

Telèfons

Consell Agrari:   607.650.025

Ajuntament:  96.144.00.51   ext. 1219

 

Personal

Regidor d'Agricultura i President del Consell Agrari:  Jose Enrique Canós Ontanaya.
Personal Administratiu: Juan Carlos Eres Peña.