• Edicto listado de calificaciones obtenidas en el primer ejercicio. 

Formulari de cerca

  • Imagen
Serveis Socials

Són objectius de l'Àrea de Benestar Social el desenrotllament de l'acció comunitària, la detecció de necessitats socials i l'orientació als usuaris cap als servicis, programes i recursos de Servicis Socials que més s'adeqüen a les seues necessitats organitzatives, materials i personals, segons la llei de Servicis Socials a la Comunitat Valenciana.

Tots estos objectius es canalitzen a través del Centre Social de Massamagrell que es troba autoritzat i acreditat dins de la xarxa de Servicis Socials de la Comunitat Valenciana.

 

 

Horari

  • DILLUNS

Matins 10:00h a 13:30h

 

  • DIMARTS

Matins 10:00h a 13:30h

Vesprades 16:00h a 18:30h

 

  • DIMECRES - DIVENDRES

Matins 10:00h a 13:30h

 

Funcions a destacar

  • Ser el primer referent del sistema públic de Servicis Socials, per a fer operativa la política social dels òrgans competents de l'Administració Pública.
  • Planificar, gestionar i avaluar les actuacions integrals per a respondre a les necessitats socials detectades en la població de Massamagrell.
  • Fomentar la participació organitzada de la societat en els assumptes que li afecten.
  • Coordinar els programes d'atenció dirigits al conjunt de la població de la zona.
  • Canalitzar la coordinació amb els recursos de la pròpia xarxa, així amb altres dels diferents sistemes de protecció social.
  • El Centre de Servicis Socials fa seues les funcions previstes per al sistema públic de servicis socials i per als Servicis Socials Generals. 

 

 

Personal

Regidora de Benestar Social: Nina Sepúlveda Molina.

Treballador Social: José Román Cantón. (Mancomunitat Horta Nord)

Treballadores Socials per a la Llei de la Dependència: Sara y Sonia.

Psicòloga: Amparo Chust. (Mancomunitat Horta Nord)

Educadoras Sociales: Miriam y Marga Bolea.

Personal Administrativo: Raquel Bonet.