• Edicto listado de calificaciones obtenidas en el primer ejercicio. 

Formulari de cerca

Associacions locals

El següent llistat contempla tots aquells col•lectius que han autoritzat per escrit la publicació en la pàgina web municipal de les dades de la seua associació. Els col•lectius que desitgen ser inclosos en la base de dades han d'entregar el formulari corresponent ompli't i firmat a l'Àrea de Comunicació de l'Ajuntament de Massamagrell. El formulari es pot descarregar des d'esta mateixa pàgina en format PDF.

Qualsevol variació en les dades ací exposades ha de ser notificada per a ser modificada en la base de dades.