• Edicto listado de calificaciones obtenidas en el primer ejercicio. 

Formulari de cerca

BAN “Beques Escola Infantil Universal Curs Escolar 2017/2018”
10/10/2017

S’ha publicat en el BOP núm. 195, de 10 d’octubre de 2017, l’extracte de la convocatòria per a la concessió de beques d’escola infantil universal, curs escolar 2017/2018, pel procediment de concurrència competitiva, bases aprovades per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Massamagrell, en la sessió realitzada el 8 de setembre de 2017.