• Edicto listado de calificaciones obtenidas en el primer ejercicio. 

Formulari de cerca

BAN "Bo Bebè 2017"
19/10/2017

S’ha publicat en el BOP número 201, de 19 de octubre de 2017, l’extracte de la convocatòria per a la concessió de subvencions de “BO BEBÉ, 2017” que té per objectiu regular una ajuda econòmica de doscents euros per naixement o adopció legal, així com la promoció i dinamització del comerç local.