• Edicto listado de calificaciones obtenidas en el primer ejercicio. 

Formulari de cerca

BAN "Bo Respir"
26/01/2018

S'ha publicat en el BOP núm. 8217, de 22 de gener de 2018, l'extracte de la convocatòria per a la concessió de subvencions relatives al Programa Bo Respir 2018, pel procediment de concurrència competitiva. L'objecte d'este programa és el de sufragar les estades de caràcter temporal o no permanent de persones dependents en residències de tercera edat per a l'any 2018, quan per necessitats que afecten les persones majors o els seus cuidadors familiars necessiten l'atenció en un centre especialitzat.