• Edicto listado de calificaciones obtenidas en el primer ejercicio. 

Formulari de cerca

BAN "Clau de l'aixeta del matadero"
7/02/2018

A tots/es els/les titulars d’explotacions agràries d’aquest terme municipal que tinguen tancs o motxilles per a sulfatar-hi, que s’ha instal·lat una presa d’aigua (aixeta) als voltants de l’antic escorxador, perquè hi puguen carregar l’aigua que necessiten per a la realització dels tractaments fitosanitaris.

La presa d’aigua està protegida per un cadenat, la clau del qual poden passar a recollir-la, de forma gratuïta, dilluns al Consell Agrari Municipal, i la resta de la setmana a l’Ajuntament.

Tindran dret a recollir-ne la clau, de forma gratuïta, tots/es els i les agricultors/es que justifiquen la propietat de qualsevol de les maquinàries existents per a sulfatar-hi, i s’hi comprometran a usar en els tractaments fitosanitaris aquells productes que estan autoritzats per la Unió Europea.