• Edicto listado de calificaciones obtenidas en el primer ejercicio. 

Formulari de cerca

Ban programa d'ajudes d'estada temporal en residències de la tercera edat
19/07/2017

L’objectiu d’aquest programa és regular mitjançant la convocatòria d’oferta, les ajudes d’estades de caràcter temporal i no permanent en residències de la tercera edat del municipi, per al veïnat de Massamagrell que no dispose d’aquest recurs amb l’objectiu d'alleujar els familiars que atenen directament les persones majors, i que veuen afectades les seues vides de diverses formes, i atendre persones que tot i viure als seus domicilis o amb els familiars, amb relativa autonomia, en moments puntuals necessiten ser ateses de forma intensa a causa de problemes de caràcter social o sanitari