• Edicto listado de calificaciones obtenidas en el primer ejercicio. 

Formulari de cerca

Normalització Lingüística

 

L'Àrea de Normalització Lingüística de Massamagrell és el servici encarregat de planificar, programar i donar suport a la normalització de l'ús del valencià en les actuacions públiques i administratives del municipi.

Els objectius principals d'este servici són els següents:

 • Determinar les necessitats concretes d'actuació que possibiliten la normalització de l'ús del valencià i planificar-ne les actuacions de l'Ajuntament que cobrisquen estes necessitats.
 • Promoure l'ús social del valencià i l'exercici dels drets lingüístics dels usuaris de la llengua.
 • Realitzar activitats que fomenten l'ús del valencià en àmbits específics com esports, comerç, joventut, temps lliure, associacions cíviques, etc.
 • Assessorar i donar suport tècnic per a la promoció i l'ús del valencià als diferents departaments i als servicis de gestió municipal.
 • Dinamitzar i impulsar l'ús del valencià en l'interior de l'Ajuntament i facilitar-hi assessorament en els aspectes lingüístics i de llenguatges específics.
 • Prestar suport a la traducció i a la correcció de textos de les publicacions i de tots aquells que hagen de tenir una àmplia difusió.
 • Organitzar cursos d'ensenyament de valencià per a empleats públics.

S'hi pot acudir a l'Agència de Promoció del Valencià per a:

 • Revisió d'un escrit en valencià.
 • Assessorament a l'hora de redactar un text.
 • Aclariment d'un dubte lingüístic.
 • Informació sobre els drets lingüístics.
 • Informació sobre els cursos de valencià que s'impartixen a Massamagrell.
 • Informació sobre els exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
 • Assessorament sobre les subvencions per a la promoció de l'ús del valencià per a associacions cíviques, empreses, comerços, indústries, llibrets de falles, etc.
 • Assessorament per a la valencianització del nom propi, d'establiments, empreses, etc.

 

Ubicació

AVIVA Massamagrell – Agència de Promoció del Valencià
C/ Vistabella, 8
46130. Massamagrell
Telèfon: 96 144 39 53

Correu electrònic: gnl@massamagrell.es

Personal

Regidora de Normalització Lingüística: Sabrina León Granell

Tècnica lingüística: Maria Izquierdo i Garcia