• Edicto listado de calificaciones obtenidas en el primer ejercicio. 

Formulari de cerca

Guies

1. GUIA DE SALUT SEXUAL

Degut a que, en moltes ocasions, ni la educació sexual ni la salut sexual són abordades des d'una perspectiva de gènere, aquesta acció es va dur a terme amb el objectiu de, per una banda, promoure en els entorns educatius la salut sexual, i per altre, concienciar al alumnat i a la població jove del municipi sobre la necesitat de cuidar la salut sexual i com fer-ho. 

2. GUIA DE IGUALTAT EN LA CONTRATACIÓ

Amb aquesta guia el que es persegueix es fomentar la contratació de dones en el municipi, per a això, es recollixen en un document totes les reduccions i bonificacions previstes per la legislació per a aquelles empreses que contracten dones en colectius desafavorits com són, les dones jovens, les majors de 45 anys, les dones en algun tipus de discapacitat, i per últim, les víctimes de violència de gènere. 

3. GUIA DE JOGUETS NO SEXISTES. LA IGUALTAT, TAMBÉ EN ELS JOGUETS

És necesssari concienciar a les persones adultes de la importancia de triar els joguets segons els interessos de la xiqueta o el xiquet i no seguint rols o estereotips de gènere si realment volem lograr la igualtat real en el municipi. Per això, se va dur a terme aquesta campanya amb la que, a través del díptic explicatiu, es transmiteix a mares, pares i familia la importància dels jocs i joguets en el desenvolupament de les xiquetes i els xiquets, i per tant, la necessitat de que aquests jocs o joguets no puguen donar lloc a la repetició de rols i estereotips tradicionals.