• Edicto listado de calificaciones obtenidas en el primer ejercicio. 

Formulari de cerca

Ocupació (Agència de Desenvolupament Local)

L'Agència de Desenvolupament Local és un servici de l'Ajuntament de Massamagrell encarregat de gestionar els programes i recursos destinats a la promoció d'ocupació i desenvolupament econòmic del municipi.

Este servici naix de la necessitat d'una coordinació entre tots els agents socials implicats en el procés de desenvolupament econòmic local i la generació d'ocupació, sent la seua finalitat l'optimització dels recursos i les possibilitats econòmiques i laborals del municipi.

 

ÀREES D'ACTUACIÓ:

1.- CIUTADANS:

1.1.- OCUPACIÓ:

• Borsa de Treball:

Servici dirigit a qualsevol persona interessada a participar en les ofertes de treball que es gestionen des de l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Massamagrell, per a cobrir llocs de treball en les empreses de la zona o contornada que contacten amb nosaltres.

 

• Orientació Laboral:

Assessorament individualitzat per a millorar les possibilitats d'inserció laboral de les persones desocupades del municipi, facilitant les tècniques i ferramentes necessàries per a la recerca d'ocupació.

 

• Auto-Ocupació

Assessorament gratuït per a persones del municipi interessades a crear una empresa, oferint informació sobre ajudes i subvencions, tràmits necessaris i direccions d'interés per a facilitar tot el procés. Estudi de viabilitat.

 

• Punt d'Informació

Accés a informació actualitzada sobre ocupació i formació a través del nostre tauler d'anuncis (ofertes d'ocupació, borses de treball, convocatòries públiques, cursos, etc.)

 

1.2.- FORMACIÓ:

• Programes de Formació i Ocupació

Projectes formatius dissenyats per a oferir als usuaris coneixements teòrics i pràctics relacionats amb les professions més demandades pel mercat laboral i amb major possibilitat de posterior incorporació a un lloc de treball.

• Tallers d'Ocupació

• Cursos de Formació Ocupacional per a desocupats.

• Cursos de Formació Contínua per a millorar la capacitació professional i el currículum.

• Tallers de Formació i Inserció Laboral per a jóvens.

• Altres programes.

• Tallers mensuals d'ajuda per a la Recerca d'Ocupació.

 

2.- EMPRESES:

2.1.- OFERTA D'OCUPACIÓ:

Des de l'Agència d'Ocupació i Desenrotllament Local s'oferix a les empreses i comerços de la zona i municipis pròxims, un servici de Selecció de Personal per a cobrir qualsevol lloc de treball vacant en les seues plantilles. Per a això, només seria necessari facilitar-nos el perfil del lloc sol•licitat, indicant els requisits i condicions oferides per l'empresa. A través de la nostra Borsa de Treball es duria a terme la busca dels candidats més idonis per a cada oferta, remetent les fitxes dels usuaris seleccionats via fax o correu electrònic a la persona de l'empresa responsable de la selecció.

D'esta manera pretenem facilitar la incorporació de persones desocupades, especialment del municipi de Massamagrell, a empreses de la zona o contornada, fomentant una dinàmica de treball que beneficie tant els empresaris com a les persones en situació de busca d'ocupació.

 

2.2.- ASSESSORAMENT, AJUDES I SUBVENCIONS:

Servici d'assessorament a empreses sobre ajudes a la contractació de desocupats, bonificacions en seguretat social, i altres incentius fiscals.

L'horari d'atenció al públic per a inscriure's en la bossa o realitzar actualitzacions és: 9:00 a 14:00h.

Telèfon d'Informació: 96 144 00 17

 

Personal

Regidor d'Ocupació: Sabrina León Granell.
Tècnic d'Ocupació:  Luis Jiménez Iglesias.
Personal Administratiu: Julia Gómez Palomares.

Correu electrònic: adl@massamagrell.Es