• Edicto listado de calificaciones obtenidas en el primer ejercicio. 

Formulari de cerca

Participació Ciutadana

MASSAMAGRELL OBERT

La implicació activa dels veïns i veïnes en els processos de disseny, elaboració i implementació de polítiques públiques, així com l'accés de la ciutadania a la informació pública, s'han convertit en peces clau de l'actual sistema democràtic i, per tant, en una de les prioritats de l'actual equip de govern de l'Ajuntament de Massamagrell.

 

El compromís de la localitat amb aquest model de govern, gestió pública i enfortiment democràtic que és el Govern Obert -i en el qual la ciutadania ocupa un lloc central- es fa realitat amb l'inici de l'Èstratègia de Govern Obert, Transparència i Participació Ciutadana 2016-2019. 

 

OBJECTIUS DE L'ESTRATÈGIA

1.     GENERALS

a.      Complir amb les obligacions en matèria de transparència, publicitat activa, accés a la informació pública i participació ciutadana establides pel marc jurídic estatal i autonòmic.

b.      Garantir la transparència municipal i el dret de la ciutadania al lliure accés a la informació pública i a la seua reutilització.

c.       Fer efectiu el dret dels veïns i veïnes a participar de manera activa en els projectes i polítiques municipals.

d.      Desenvolupar una cultura local i un vertader sistema democràtic municipal participatiu i transparent

e.      Enfortir les relacions entre les institucions públiques de Massamagrell i la ciutadania

2.     ESPECÍFICS

a.      Garantir el dret d’accés de la ciutadania als recursos i estructures municipals perquè puguen implicar-se en la gestió municipal.

b.      Acostar la política municipal als veïns i veïnes.

c.       Impulsar la transparència municipal i la participació de la ciutadania en els processos de disseny, elaboració i implementació de polítiques públiques establint noves vies de participació i accés a la informació pública.

d.      Fomentar la participació organitzada en els assumptes públics i la vida associativa de la localitat.

e.      Estimular a la ciutadania a acceptar la responsabilitat de contribuir en el desenvolupament de la localitat.

f.        Fomentar i impulsar la cultura i hàbits participatius, nosa solament entre la ciutadania, sinó també entre les institucions de la localitat.