• Edicto listado de calificaciones obtenidas en el primer ejercicio. 

Formulari de cerca

Principals accions de l'Estratègia Massamagrell Obert

1. Reglament de Govern Obert, Transparència i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Massamagrell. Asseu les bases jurídiques i estableix les normes reguladores de la transparència i accés a la informació pública, així com els mecanismes de participació conforme al previst en la legislació vigent.

2. Pla d'Informació i Difusió Obrim Portes. Campanyes d'informació i difusió a peu de carrer sobre l'estratègia Massamagrell Obert i creació de pergils propis en les principals xarxes socials per a donar a conèixer aquest projecte, els drets, possibilitats i beneficis que ofereix.

3. Pla de sensibilització. Iniciatives de formació i capacitació dirigides a la ciudatania, teixit associatiu i cos funcionarial de l'Ajuntament de Massamagrell.

4. Creació i activació dels òrgans de participació ciutadana. (Consell Municipal de Participació Ciutadana, Consell de la Dona, Consell de Comerç, Consell de la Joventut, entre altres.)

5. Campanya de registre, actualització i digitalització de les dades de les associacions municipals ·apeudemassamagrell.

6. MassApp, servei municipal d'informació i comunicació unidireccional consistori-ciutadania a través de WhatsApp.

7. Portal web de Transparència Municipal mitjançant el qual fer efectiu les obligacions jurídiques municipals en matèria de transparència i publicitat activa.

8. Portal web de participació ciutadana Massamagrell Participa. Eina 2.0 de participació ciutadana a través de tres vies: debats, consultes i publicitat activa.

9. Col·laboració amb altres entitats públiques en matèria de Govern Obert i adhesió a les principals organitzacions, xarxes, observatoris i plataformes centrades en el desenvolupament dels seus preceptes.