• Edicto listado de calificaciones obtenidas en el primer ejercicio. 

Formulari de cerca

Sol·licituts registre d'entrada

QUINA DOCUMENTACIÓ NECESSITES? Actualització de dades de:

-          Estatuts de l’Associació

-          Domicili Social

-          Correu electrònic a efectes de notificacions

-          Certificat d’inscripció en el Registre General d’Associacions i en altres registres públics.

-          Relació de les persones que ocupen càrrecs directius.

-          Pressupost de l’any 2017.

-          Programa d’activitats de l’any 2017.

-          Certificació del nombre de persones associades

-          Fotocòpia C.I.F.

-          Comptes Facebook i Twitter.