• Edicto listado de calificaciones obtenidas en el primer ejercicio. 

Formulari de cerca

Ajudes econòmiques al material escolar per a Educació Primària
4/10/2017

L’objecte del present programa serà la concessió d’una subvenció econòmica de 60€ per cada estudiant/a empadronat/da a Massamagrell que curse Educació Primària a qualsevol centre educatiu públic o concertat d'acord amb les bases reguladores de la convocatòria.

A continuació, s’adjunten les bases reguladores del Programa de Ajudes econòmiques al material escolar per a Educació Primària ascendent a un màxim de 60€ per alumne/a empadronat/da a Massamagrell, i la sol·licitud a presentar. També esta disponible la sol·licitud al primer pis del Centre Cultural i al registre d’entrada de l’Ajuntament.

Les sol·licituds es podran presentar des del dijous 19 d’octubre, fins al dimecres 8 de novembre al registre d’entrada de l’Ajuntament.

Per a sol·licitar aquesta ajuda caldrà presentar un certificat col·lectiu junt a l'històric de l'alumne/a disponible al padró municipal de l'Ajuntament.