• Edicto listado de calificaciones obtenidas en el primer ejercicio. 

Formulari de cerca

Consulta pública sobre el projecte de la neteja i gestió de residus a Massamagrell
Emmarcat en l’Estratègia Massamagrell Obert, el consistori manté el seu compromís de fer efectius els principis de transparencia, participación i bon govern.
11/04/2017

Volem sotmetre a consulta pública la regulació relativa a l'ordenança de la neteja i de l'ordre en espais públics i gestió de residus en Massamagrell . Durant un termini de 15 dies hàbils, fins al pròxim 4 de maig de 2017. 

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 133 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú, pel que es regula el dret de la ciutadania a participar en el procediment d’elaboració de reglaments, el consistori fica en funcionament la fase de consulta pública del esborrany del Reglament de Govern Obert, Transparència i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Massamagrell, dirigida a la ciutadania del municipi.

D’aquesta manera, les contribucions i sugerències de les veïnes i veïns de la localitat respecte al mateix, podran ser estudiades per al consistori i recollides en la versió definitiva del Reglament de Govern Obert, Transparència i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Massamagrell.

Així doncs s’invita a la ciutadania a que consulte el esborrany del Reglament de Govern Obertm Transparència i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Massamagrell, accedint al següent enllaç: http://massamagrell.sedelectronica.es/transparency/a42755b6-f82c-45d9-ba..., (el text, que s’adjunta a aquesta publicació, té el nom a la web de “anuncio de consulta pública”).

i faja aplegar les seues aportacions, sugerències i opinions sobre el mateix enviant un correu electrònic a secretaria@massamagrell.es.