• Edicto listado de calificaciones obtenidas en el primer ejercicio. 

Formulari de cerca

Instruccions reguladores de l'adjudicació del contracte administratiu especial menor per a l'explotació del bar-cafeteria del poliesportiu municipal de Massamagrell
29/11/2017

Les presents instruccions tenen per objecte definir i establir les condicions per a la contractació de l'explotació del bar-cafeteria del poliesportiu municipal de Massamagrell, situat en l'Av. Magdalena, s/n.

Els interessats queden convocats per al dia 4 de desembre a les 10:00, en el mateix bar-cafeteria per a visitar les instal·lacions, havent d'acudir documentats amb el DNI i signar el corresponent document de personació. 

Les proposicions per a participar es presentaran en UN SOBRE, identificat en el seu exterior, en el qual figurarà el nom del proponent i la següent inscripció “Proposició per a prendre part en el contracte administratiu especial menor per a l'explotació del bar-cafeteria del Poliesportiu Municipal de Massamagrell”.

Les proposicions es presentaran en: 

El Registre General de l'Ajuntament de Massamagrell, situat en Plaça de la Constitució núm. 12 de Massamagrell, en horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores, sense que siga vàlida la presentació en altres registres o dependències d'aquest Ajuntament, o d'altres Administracions Públiques. 

El termini de presentació de les proposicions serà fins a les 14:00 hores del dia 13 de desembre de 2017.