• Edicto listado de calificaciones obtenidas en el primer ejercicio. 

Formulari de cerca

Noves borses de treball
29/09/2017

L'Ajuntament de Massamagrell crea noves borses de treball per a la provisió de quatre llocs de personal funcionari/a interí/a. 

Els llocs de treball són: Tècnic Superior de Biblioteca, Tècnic Mitjà d'Arxius i Biblioteques, Auxiliar d'Arxius i Biblioteques i Encarregat de Manteniment del Centre Cultural.

A continuació, deixem les bases del concurs-oposició de cadascuna d'aquestes borses:

El termini de presentació d'instàncies serà fins al dia 16 d'octubre (inclòs).
 

Tècnic superior de biblioteca

Bases: https://goo.gl/3bkkad

 

Tècnic mitjà d'arxius i biblioteques

Bases: https://goo.gl/HNw11Z

Edicte Bases Correcció Errors: https://goo.gl/ypZkRb

 

Auxiliar d'arxius i biblioteques

Bases: https://goo.gl/faKsDx

 

Encarregat de manteniment del Centre Cultural

Bases: https://goo.gl/CWsPQ3

 

Número de compte per a efectuar l'ingrés de les taxes: ES95 2038 5748 78 6000029833

Entitat: Bankia