• Edicto listado de calificaciones obtenidas en el primer ejercicio. 

Formulari de cerca

Ple Extraordinari 11/04/2017
11/04/2017

A les 19:00 hores 

Assumptes de la convocatòria: 

1. Expedient 1870/2017.Dictament per a l'aprovació de la pròrroga pel termini de tres mesos del contracte de serveis de neteja de les vies públiques del municipi, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i subjecte de regulació harmonitzada.

Podeu seguir-ho en directe al següent enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=-OFN1OGMzO8