• Edicto listado de calificaciones obtenidas en el primer ejercicio. 

Formulari de cerca

Punt d'informació cadastral

Servicis que presta a qualsevol ciutadà consulta i certificació de dades cadastrals no protegides.

Als titulars cadastrals o als seus representants degudament autoritzats, certificació de la circumstància de no figurar com titular cadastral.

Consulta i certificació de dades cadastrals protegits (nom, cognoms, raó social, NIF, domicili i valor cadastral) i no protegits relatius als immobles de la seua titularitat.

 

Així mateix, des de l'àrea d'Urbanisme, es tramiten les alteracions cadastrals dels béns immobles (arreplegant la documentació necessària per a la tramitació de determinades comunicacions cadastrals, traslladant d'estes a la Direcció General de Cadastre)

 

 

 

Personal

Regidor d'Urbanisme: Raquel Gómez Laserna.

Personal Administratiu: Mónica Alpuente Ferrer.